jul 10 2016

Mandom mod och morske män..

Skrivet av kl. 10:29 i kategorin Allmänt

 

..finns i gamla Sverige än…. jaha det är möjligt, men varför i hela världen gömmer de sig då? Kliv fram ni morske kvinnor och män om ni nu finns, kliv fram och ta för er makten att leda det i nuläge rätt så nedrustade Sverige tillbaks till den välfärd som vi hade och som somliga, i första hand politiker och besuttna svenska medborgare, påstår att vi fortfarande har. Politiker pratar sig varma i sina försök att övertyga oss ”gräsrötter” om att vi har det bästa landet i världen vad det gäller skola, sjukvård/omsorg och sociala förmåner. Varför, kan man fråga sig…? Ja, jag anser nog att det till stor del bottnar i att vilja ha makt och dessutom bidrar nog den icke föraktliga lönen och inte mycket sämre pensionsvillkoren som denna position i maktens korridorer innebär, och utan att ha gjort en enkätundersökning har jag indikation på att vi är många som i nuläge inte vill ge våra makthavare godkänt. Naturligtvis kommer inte heller de som gör stora vinster på t. ex privatiseringen av skolor och sjukvård och även på det omotiverat dyra flykting/asylboendet att klaga så länge makthavarna inte stampar bromsen i botten och stänger dammluckorna och ser till att skattemedlen inte längre kan ”forsa” ut mer eller mindre okontrollerat.

Det pratas mycket om utanförskap, diskriminering och kvinnoförnedring i vårt s.k. välfärdssamhälle, och utan tvekan finns det mycket att göra åt dessa missförhållanden, men vem är det då som är diskriminerad, jag vill nog påstå att det är inte bara de som politikerna anser. Jag är svensk medborgare av födsel men jag tillhör de, enligt makthavarna, kostnadskrävande pensionärerna, och som pensionär känner jag mig också diskriminerad. Tyvärr har jag inte haft den goda smaken att lugnt och stilla avlida i samband med pensioneringen, (vilket jag är mycket glad för) utan helt kallt begärt min lagliga rätt till pension. Naturligtvis är mitt frånfälle vid uppnådd pensionsålder inget ”krav” som någon politiker ens vågar viska om.  Men icke desto mindre har naturligtvis våra makthavare sett till att vi på något sätt skall straffas för vår ovilja att hörsamma vad som egentligen vore bäst för Sverige, nämligen genom att se till att vi pensionärer betalar högre skatt än vad en vanlig inkomsttagare betalar. Återigen måste jag fråga mig varför? Jag är inte benägen att ”köpa” påstående som någon, mins inte vem, i den tidigare alliansregeringen ville påstå, nämligen att pensionärers behov inte är som övriga svenska medborgares behov, att det därför var helt ok att lägga en högre skattetyngd på oss pensionärer.

Nej, att vi inte har samma behov som yngre personer som är mitt i livet, och som troligen har kostnader för barn och familj, kan jag väl hålla med om, men vi har i stället andra rätt så dyra och kostsamma behov och dessutom i de flesta fall en betydligt lägre inkomst, majoriteten av svenska pensionärer har troligen inte en inkomst som överstigen 17–20000 brutto och många av oss är tyvärr det som man kan kalla ”fattigpensionär”.  Visst, vi kan få t ex bostadsbidrag, men det får även många barnfamiljer. Vad vi inte får bidrag till eller helt gratis är läkarvård, sjukhusvård, mediciner, glasögon och tandvård, vilket barn och ungdom har helt gratis eller bara en mycket liten kostnad för, dessutom så är behovet att dessa tjänster betydligt högre i vår ålder. Nej, vi har av naturliga själ inte samma kostnad för fritidsaktiviteter för barn längre, men där har väl föräldrar en viss möjlighet att styra kostnaderna, en möjlighet som man egentligen inte har när det gäller sjukvård och mediciner, trots det så är det ingen nyhet att många pensionärer avstår t.ex. tandvård och vissa mediciner just på grund av att de faktiskt inte har de ekonomiska förutsättningarna för detta.

Diskriminerad…ja jag känner mig nog så och jag kan också förstå om många ungdomar också känner sig diskriminerade, de som verkligen försöker starta ett eget liv och eget boende men som i vårt Sverige inte har en chans att få banklån till de lägenheter som finns där jobben är, och som ofta är omotiverat dyra lägenheterna, om de inte har just det, alltså ett fast jobb, eller sjukskrivna, som trots att de lider av ohälsa, inte beviljas sjukersättning utan av försäkringskassan efter stipulerad tid förklaras fullt arbetsför, trots läkardiagnos och läkarintyg som klart säger annat, det måste jag faktiskt se som en diskriminering av både den sjuke och av läkarkåren.

Vi har just avslutat Almedalsveckan och ”nöjet” att få höra och se våra partitoppar profilera sig på våra, skattebetalares, pengar. Deras, i mitt tycke, ”svammel”,   halvsanningar och tidvis rena lögner är inga billiga minuter för oss skattebetalare, det blir man varse när man ser denna veckas nota med bl. a ersättningskrav från politikerna, för att inte tala om vad kostnaderna för säkerheten för dessa våra makthavare kostar…..tycker nog att utbytet är tämligen magert .

En kommentar

En kommentar på “Mandom mod och morske män..”

  1. Billige juventus fodboldtrøjeron 10 sep 2018 kl. 07:14

    Love the website– very individual pleasant and whole lots to see!

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera