jun 14 2015

Vi svenskar måste vara..

Skrivet av kl. 08:20 i kategorin Allmänt

.. världens naivaste människor, eller av myndigheter mest lättstyrda allmänhet, vi gör i stort som vi blir tillsagda, utan protester eller ifrågasättande. Protesterar och ifrågasätter varför och till vilken nytta vi accepterar dessa krav som ställs på oss gör vi bara hemma vid frukostbordet, vi vill ju inte såra någon befattningshavare eller sticka ut som varande obstinat.
Ta bara det här med sopsorteringen, visst vi lyder och sorterar, kör sopor till sopstationerna och lägger lydigt dessa i därtill avsedd container. Det kan ibland handla om flera mil om du bor i glesbygd och definitivt är det så om det gäller glesbygd i Norrland. Jag ställa mig ibland frågan…till vilken nytta gör jag detta …men jag fortsätter lydigt att sortera och transportera bort soporna. Uppenbarligen är det så att vi, till Sverige, importerar mängder av osorterade direkt miljöfarligt avfall för eldning i våra värmeverk. Visst den sophantering vi gör åt andra länder ger klirr i Sveriges kassa plus energi, baksidan är att klirret i kassan tystnar när kostnaden för sanering av föroreningarna som utsläppen orsakar måste betalas och inte minst kostnaden för behandling av sjukdomar och lidanden som kan hänföras till de gifter som utsläppen handlar om, bl. a cancer, astma och allergier.
Nu är väl kostnaden för sjukdomar inte så oroande eftersom oberoende av läkarutlåtande och den drabbades mående så är hon/han frisk efter ett förutbestämt antal månader, allt enligt försäkringskassan direktiv till sina handläggare. Så egentligen behöver vi bara läkare till att skriva ut den medicin vi har behov av för att ha ett så drägligt liv som möjligt tills försäkringskassan har ”gjort” oss friska. Försäkringskassans handläggare kan allt, utan någon mer avancerad medicinsk utbildning eller troligen ingen, medan läkaren måsta traggla i minst 7 år för att i alla fall få skriva ut medicinen vi behöver.
Jaha ja, och det är bara två av de tokigheter som jag och ni andra tålmodiga och tysta svenska ”gräsrötter” accepterar utan att ens visa lite tänder och morra lite försynt….åtminstone!!

En kommentar

En kommentar på “Vi svenskar måste vara..”

  1. Gunnaron 14 jun 2015 kl. 08:35

    Du är för goo med dina komentarer!! 😀 D: D

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera