aug 14 2015

Jag undrar jag,..

Skrivet av kl. 09:02 i kategorin Allmänt

..om inte de svenska politikerna spelar ett visst parti rakt i händerna. I Tyskland vrålade Hitler ut hur farlig kommunismen och judarna var och fick då borgerliga partier och storföretagen med sig, bidragande orsak var tydligen ett förnedrande fredsavtal och storföretagens oro för minskade vinster på grund av den ekonomiska situationen och då behövdes det någon eller något som fick framstå som bov och orsak till den kaotiska situationen. Tyvärr tycker jag, och uppenbarligen många med mig, att vi är på väg åt det hållet även här i lilla Sverige, vad jag menar är att så snart någon bara försiktigt ifrågasätter om vi verkligen har förmågan och resurserna för att bli ”en stormakt när det gäller flyktingmottagande och hjälp”, som Reinfeldt uttryckte det i ett tal, så ropas det rasism och rasistiska åsikter. Nej det är inte frågan om rasistiskt tänkande utan realistiskt tänkande. Om vi verkligen utan att åsidosätta standarden i sjukvård skola och omsorg om vi kan erbjuda våra ungdomar ett boende till rimliga kostnader när de vill flytta hemifrån eller om vi fortfarande kan hålla eller helst öka standarden på våra vägar och järnvägar så är jag definitivt en av de som står på barrikaderna när det gäller flyktingmottagande. Jag säger inte att vi inte ska ta emot flyktingar, nej absolut inte, men det måste göras något åt kostnaderna för de i många fall undermåliga tillfälliga boendena som erbjuds under den första tiden här i landet, en tid som dessutom tenderar att bli längre och längre innan ett besked om fortsättningen kommer. Förutom de som flyr krig och terror har vi ”flyktingar” som flyr fattigdom och som är EU-medlemmar och har enligt EU:s lagar rätt till viss standard i sitt hemland, men där EU, får man väl säga, blundar för var bidrag och pengar hamnar.
Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat inom vården, både inom kommun och landsting och kan inte undgå att se den radikalt försämrade servicen för de som behöver hjälp och stöd men även den försämringen i arbetsmiljön med ökad stress och arbetsbelastning för de anställda har inneburit.
Är det inte på tiden att politikerna sätter sig ner och diskutera Sveriges framtid med alla i regeringen i stället för att försöka tiga ihjäl ett visst parti som bara vinner mandat på detta beteende. Bevisligen är stora delar av Sveriges befolkning orolig och missnöjd med det som händer, eller man kanske borde säga, oförmågan att få något konkret att hända för landets och folkets fortsatta välfärd, istället för den utarmning av våra sociala förmåner som vi, enligt svensk lag, har rätt till och som vi med våra skattemedel redan betalt för. Och framför allt skulle ett realistiskt antal flyktingar till en realistisk kostnad per mottagen flykting ge dessa våra medmänniskor ett värdigare liv och minska risken för flyktingfientlighet och rasism. Att påstå att realism är liktydligt med rasism är enligt min mening att sakna vanligt bondförnuft och även oförmåga att lyssna på de som faktiskt har varit med och byggt detta land och den välfärd som vi alla har rätt till.

Inga kommentarer

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera