feb 19 2016

Kan någon ..

Skrivet av kl. 21:05 i kategorin Allmänt

..människa med vett och förnuft förklara för mig varför vi svenska pensionärer i princip är de som är sämst lottade i hela Europa, varför vårt pensionssystem för varje år försämras, både gentemot löneutvecklingen för svenska löntagare och även som jag sa vad det gäller pensionärer i övriga Europa. Normalt för andra länders pensionärer är att de har lägre skatt på sin pension men icke så i Sverige, nej där betalar man som pensionär en extra pensionärsskatt. Visst sänktes väl skatten en aning för de flesta pensionärer men dock inte för de som hade den sämsta pensionen. Men vad som hände var att den flyktingkris som vi nu upplever på grund av krig och terror har totalt försatt Sveriges politiska ledare i någon form av blackout som uppenbarligen resulterat i total oförmåga till realistiskt tänkande. Nej hela regeringen har tydligen fastnat i att Sverige är och skall förbli en stormakt när det gäller flyktingmottagande. Och för att den imagen ska kunna upprätthållas så ser politikerna tydligen ingen annan utväg än att försämra för pensionärer och låginkomsttagare.
Denna möjlighet till glorifiering för egen räkning som det ligger i att för hela övriga Europa tala om att Sverige är det land som tagit emot flest flyktingar ger i alla fall inga pluspoäng här hemma bland de som får sin tillvaro betydligt försämrad, just på grund av dessa höga damer och herrars oförmåga att inse vårt lands kapacitet vad det gäller antalet flyktingar vi kan ta emot utan att försämra den sociala välfärden för bl. a pensionärer och lågavlönande.
Vad som upprör många är när man läser i tidningar om de kostnader som betalas för mat och logi i dessa flyktingförläggningar. Den senaste flyktingförläggningen som med stolthet uppvisas för oss här i Sverige och troligen också utomlands är alltså en lyxkryssare. Och visst jag tror visst att det blir ett mycket bra och trivsamt boende, som det sägs från ansvarigt håll, men den summa som nämns tycker åtminstone inte jag är speciellt trivsamt, drygt 800 000 kr per dygn när det är fullbelagt men det är ju naturligtvis totalsumma inklusive mat!!!! Ja visst men då ställer jag mig frågan när har en pensionär råd att betala nästan 600 kr per dygn för mat och husrum, dessutom, som pensionär, får du betala både tandvård, sjukvård och mediciner upp till ett högkostnadspris där taket höjs med jämna mellanrum, och det trots att pensionärens inkomst under samma tid har gradvis sänkts, och det med våra makthavares goda minne. För våra flyktingar är dessa tjänster av naturliga själ kostnadsfria. Man kanske skulle göra sig av med alla id-handlingar och kalla sig flykting och eftersom man i Sverige inte kan ifrågasätta åldern så kan man ju alltid påstå att man är minderårig, ett ifrågasättande från myndigheterna skulle ju vara klart rasistiskt, då kanske man får chansen att bo på en lyxkryssare. vilket naturligtvis är helt uteslutet för mig med en normal pension för en kvinna.
Det är tragiskt att se och höra hur fler och fler på gräsrotsnivå får en allt fientligare inställning till flyktingarna och tyvärr kan jag inte se annat än att ansvaret för detta kan man nog skylla på en inkompetent politikerskara, där de olika partierna bara ”smutskastar” och varandra i stället för att på bred front och tillsammans se till att det de som verkligen har flyktingstatus får ett bra och fungerande mottagande, och att mottagarkommuner får ett hanterbart antal flyktingar.

En kommentar

En kommentar på “Kan någon ..”

  1. Gunnaron 19 feb 2016 kl. 21:37

    Ännu ett klokt inlägg!!!

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera