maj 08 2016

Nog är vi väl..

Skrivet av kl. 21:38 i kategorin Allmänt

..otroligt naiva och dumma i Sverige….eller åtminstone de som vi trodde var smarta och som vi därför gav makt visar sig nu vara hur naiva som helst, eller vad som är mer troligt, så fruktansvärt rädd om den makt de så uppenbart gör allt för att få behålla för att kunna sola sig i, makt som visar sig vara på väg att totalt skrota Sverige och det som Sverige av hävd stått för. Det Sverige som våra föräldrar och vi skapat där jämlikhet mellan könen kommit långt och var på god väg att bli verklighet i princip fullt ut, där flickor och kvinnor kunde känna sig i stort sett trygga. Ett samhälle där det var naturligt att man t ex hade gemensamma badtider på badhusen, och där unga flickor inte behövde försvara sig mot sexangrepp, varken verbala eller att bli ”tafsad” på eller till och med direkta försök till våldtäkt när de rörde sig ute på allmän plats bland andra människor. Jag måste fråga mig, vart är vi på väg???

Nu är väl inte jag i risksonen för att drabbas av sextrakasserier utan nu är det väl mer risken för att man blir underförstått ombedd att ”ta sig av daga” för visst får man intrycket att man är en belastning för Sveriges ekonomi. Nej än vågar väl inte folket i maktens topp föreslå något så radikalt som att återinföra ”ättestupan” igen, nej naturligtvis inte i den ursprungliga forman men kanske med vad som kan kallas hot och mild tvång och där man vädjar till oss äldre att i princip begå vad man kan likna med kollektivt massjälvmord när man uppnått X antal år efter pensioneringen, kan tänka mig att 4-5 år är en lagom siffra i maktens ögon. Ett sätt att förmå oss att, om inte med glädje, göra detta kan vara att höja kostnaderna för begravning och begravningsplats så att det i princip blir omöjligt för oss pensionärer med en normal pension att bli begravd på gängse sätt utan att det i dessa fall blir frågan om kremering tillsammans med månadens andra avlidna i kommunen, därefter ”ihopsopade” och stoppad i en burk och så ner i jorden, alltså en massgrav, i bästa fall blir man spridd i någon form av minneslund. Men om man går med på det maktens försiktigt antyder, så lockar de med en ståtlig i princip gratis begravning där de närmast sörjande till och med får delta.

Visst detta är bara spekulationer, tankar och funderingar, negativa sådana i dag, men när man läser om allt som sker nu i Sverige och som man med bästa vilja i världen inte kan påstå annat om, än att det är i en accelererande takt på väg utför med det som våra föräldrar åstadkommit för att vi skulle få det bättre och vad min generation försökt att bygga vidare på, så inser man att det kanske inte är bara en negativ tanke utan fullt möjligt

Alla nya förslag som makthavarna levererar om hur man ska kunna beskatta oss, hur man drar ner på t. ex elproduktionen utan att ha en realistisk ersättningsplan för att tillgodose industrin och hushållen, hur man också prioriterar utländska transporter på våra vägar utan att ställa samma krav på ”rena” bilar och ur säkerhet godkända bilar som gäller för Svenska transportföretag och tyvärr inte heller blir straffet för onyktra chaufförer samma som för en Svensk chaufför. De höjda skatterna som läggs på våra transportföretag är inget som drabbar de utländska företagen, i stort sett handlar det i dessa fall om uteslutande öststatsföretag. Vad som gör mig otroligt besviken på de som jamar högst om att vi måste värna miljön och att det därför är nödvändigt att ur miljösynpunkt minska biltrafiken i Sverige samtidigt är de som motsätter sig att man ska ha samma krav på de utländska transportföretagen vad det gäller avgasutsläpp, ur trafiksynpunkt godkända bilar, samma lönevillkor som gäller för svenska förare och att föraren skall vara nykter när han kör på Svenska vägar och det med motiveringen att det ur konkurrenssynpunkt är förkastligt att ställa de kraven. Men visst måste man väl ändå ha samma förutsättningar för att kunna konkurera på samma villkor? Så genom att tillåta att Svenska företag utkonkurreras av mindre nogräknade utländska företag så tillåter man att betydligt renare och säkrare bilar byts mot bilar som kan klassas som miljöbovar.

Jag är otroligt besviken över hur Sverige sköts nu men tyvärr kan jag inte se att någon i partitopparna som verkar var intresserad av annat än att ”klösa till sig” så mycket makt som möjligt, nedvärdera andras åsikter och förslag….inte ett spår av fundering på hur de skulle kunna samarbeta för Sveriges bästa, inom skola vård och omsorg t ex.

 

 

2 kommentarer

2 kommentarer på “Nog är vi väl..”

  1. Wennergrenon 10 jun 2016 kl. 10:07

    Varför bo kvar i Sverige när inget är bra längre, vore jag som du skulle jag fly Sverige för gott. Stanna kvar i Spanien och njut av deras politik!!!

  2. Ainaon 10 jun 2016 kl. 13:11

    Ja Wennergren, politik är politik var man än är, så även i Spanien, men de Spanska politikerna har inte lovat mig något ej heller tagit delar av min inkomst i form av skatter som skulle betalas tillbaks till mig i form av pension, visst görs det men, min skatt är t ex högre nu än då jag jobbade, så har även vård och omsorg radikalt försämrats för de som inte längre kan klara eget boende. Visst kan jag bli kvar i Spanien, vi har där tillgång till lika bra sjukvård, utan kostnad. Kanske debiteras Sverige för mina vårdkostnader, men med all rätt, för trots att jag tillbringar större delen av året i Spanien betalar jag ingen skatt där, utan det gör jag som tidigare i Sverige, full skatt på min pension, dessutom betalar bl. a vägskatt i Sverige trots att jag bara nyttjar Svenska vägar ett par månader per år, det är ändå bara en liten del av vad jag får betala för i Sverige, både till kommun och stat, trots att jag inte nyttjar det som jag betalar för.
    Varför jag flyr Sverige? Ja devis för att jag föredrar ett mildare klimat och dels för att jag inte längre känner igen mitt Sverige, det har blivit för mycket rädsla bland makthavarna att våra Svenska ”urgamla” traditioner ska vara diskriminerande för våra nysvenska medborgare. Samtidigt som det ordas högt och brett om att hjälpa vår nyanlända in i det Svenska samhället tar vi bort det som vi anser tillhör vår tradition, kontentan av detta blir att ingen vet egentligen längre vad som är Svensk kultur. I det fallet är Spanien konsekvent, de har kvar sina gamla traditioner, vi får mycket gärna vara med och bli delaktig i de olika firandena, men ändra på eller ta bort dessa gamla traditioner, nej du då får man till svar att ”vi tvingar ingen kvar här ni är fri att åka hem eller till ett annat land som passar dig bättre”. Jag är definitivt inte rasist, naturligtvis ska vi hjälpa de som verkligen behöver vår hjälp, de som flyr krig och terror, men de som kommer till Sverige ”bara” för att de tror sig kunna få ett bättre liv här, borde vi, för allas bästa, aktivt satsa på att hjälpa i deras hemland. Tyvärr har Sverige, för många av dessa, blivit en mycket stor besvikelse, så inte rasist bara realist.

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera