aug 11 2016

Varför..

Skrivet av kl. 15:24 i kategorin Allmänt

.. har det blivit så här? Och när smög sig förändringarna på frånvaron av krav på vanlig normal respekt för andras liv och ägodelar in? Alla dessa knivskärningar och alla dessa bränder av bilar…varför?

En förklaring som olika myndigheter har kommit fram till är…tristess och sysslolöshet. Jaha, men jag kan inte se det som en förmildrande orsak till dessa minst sagt brottliga och starkt kriminella handlingar. Ta t.ex. när en femtonåring med berått mod sticker kniven i en annan person så kan vederbörande femtonåring inte frihetsberövas på grund av att han är ”minderårig”???? Men förlåt en som anser att är jag kapabel nog att sticka kniven i någon så är jag vuxen nog för att frihetsberövas och dömas till någon form av anstaltsvård. Jag kan till och med gå så långt som att påstå att om man inte tar tag i den femtonåringen på ett radikalt sätt så sviker man honom, för vad ger det för signaler till honom, och även till andra s.k. ”minderåringar om handlingar av den typen och även andra kriminella och olagliga handlingar aldrig bestraffas på något sätt?

Att sedan påstå att alla, eller mycket av de kriminella handlingar som utförs av de som myndigheterna kallar ”minderåriga” sker på grund av sysslolöshet och tristess . Ren och skär bullshit vill jag påstå, för jag kan inte se att livet var så mycket intressantare under min uppväxt, nej egentligen borde det varit vi, den generationen som led av tristess, vi hade inte dessa ungdomars ekonomiska möjligheter, ingen TV, ingen surfplatta, ingen mobil, ingen ungdomsgård, nej vi fick på ett tidigt stadium lära oss att den aktivitet vi ville utöva på fritiden den fick vi själva utforma, och jag lovar att bränna bilar eller sticka kniven i någon fanns absolut inte i ens tankesvär.  Skillnaden nu och då ser man i princip över allt i samhället, vi lärde oss mycket tidigt att respektera andra människor, visst var det bråk och s.k. slagsmål mellan ungarna även då, men att sparka en som låg på marken tror jag inte någon skulle kunna göra, och visst busades det även då, men inte på det kriminella sätt som det sker i dag. I skolan gällde lärarens ord, och jag kan nog påstå att de flesta av oss inte tagit någon skada av det men nu, redan i de lägre klasserna, lär sig ungarna att mer eller mindre strunta i vad läraren säger eller att acceptera de krav som man kan tycka är normala i en skola.

Visst har vi fortfarande lagar som gäller i Sverige och som om man inte följer dessa ger påföljd…eller har jag fel där? Är det lagar som bara gäller för svenska medborgare över 18 år övriga, svenskar eller andra, boende i vårt land, lever i ett laglöst land där kriminella handlingar inte bestraffas, och detta tyvärr med myndigheternas vetskap och godkännande.

Nej, nu är det ”baske mej” dags att någon med ork och kurage tar tag i det tilltagande problemet, ge de som är drivande i våldet och kriminaliteten ett kännbart straff, t.ex. omedelbar utvisning för icke svenska medborgare och någon form av frihetsberövande för de s.k. gängledarna en typ av gamla tiders ”uppfostringsanstalt” är kanske något att överväga. Det skulle också, med ordentliga insatser från samhället, troligen rädda många ungdomar som befinner sig i gränslandet och jag är säker på att det på sikt skulle vara väl investerade pengar och en ren vinst för de flesta samhällen för att inte säga för hela Sverige.

Visst ni får gärna kalla mig gammal och trångsynt men vad jag inte kan acceptera är att samhället överger ungdomarna och svär sig fri från ansvar med motiveringen att de är ”minderåriga”.

Inga kommentarer

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera