aug 22 2016

När ska någon…

Skrivet av kl. 08:28 i kategorin Allmänt

 

…i maktens korridorer få mod nog att sätta klackarna i backen och ifrågasätta vad som egentligen händer i vårt land. Vem eller vilka grupper det är som är ansvariga, våga tala öppet om flyktingfrågan om tiggeriet att våga var öppen om att det faktiskt är ett problem även om det innebär att de då blir kallad för rasister Sverige var ett bra land att leva och bo i, ett land som jag gärna delar med andra som kommer från krig och terror. Men alla har inte kommit på grund av krig, nej tyvärr kan det också handla om att Sverige har mer eller mindre saluförts som landet där man kan ”tälja guld med smörkniv” och det utan att bidra med eget arbete. Detta har medfört att många som kommit hit inte uppfyller kravet för att ha flyktingstatus, visst kommer de flesta från länder som är oroliga och som inte heller har den demokrati och sociala trygghet som vi har, eller ska jag säga, har haft, men de har inte heller flytt från ett land med inbördeskrig.

Att alla dessa bilbränder, sextrakasserier knivskärningar och skjutningar är handlingar som till stor del utförs av våra nyanlända ungdomar varken kan jag eller vill jag påstå, men då man från polis och andra myndigheter lägger locket på så blir resultatet naturligtvis att det blir dessa ungdomar som blir bovarna i gemene mans ögon. Detta mörkande och nedtonande av nationalitet på förövarna gagnar definitivt inte det förmodligen större antalet helt vanliga ungdomar, med utländsk bakgrund, som aldrig deltagit i några kriminella handlingar, de kommer tyvärr också drabbas av den negativa stämpel som på grund av myndigheternas tystnad faller tungt på alla utländska ”flyktingpojkar”.

Som jag sa så är Sverige fortfarande ett underbart land även om det under de senaste åren förlorat mycket av det som vi lärt oss ta för givet. Det är inte längre självklart att flickor och pojkar, kvinnor och män kan samsas i ett badhus, nej nu planeras på fullt allvar på många badinrättningar att införa olika badtider för kvinnor/flickor och män/pojkar. Man planerar att redan i förskolan separera flickgrupper från pojkgrupper, men varför??? Vad ger det för information till, dels våra i Sverige födda barn som är uppväxt med att här är alla likvärdiga och därför är en ”hen” och dels måste det väl bara bekräfta för barnen som kommer från ett land där kvinnor har en underordnad betydelse i samhället att det ska vara så även här. Vad hjälper det då att man från samhällets sida verbalt talar om människors samma rättigheter oberoende av kön när man i verkligheten gör exakt som de har blivit uppfostrade och har med sig från sitt hemland

Jag har ingenting emot andra religioner och jag anser att alla har rätt till sin tro men vad jag kräver är att oberoende av religion så är det något som den troende, eventuellt med likasinnade, utövar på ett sådants sätt och på sådana platser att inte andra ska bli lidande eller känna obehag av detta. Att man inom den egna religionen acceptera att det finns olikheter i religionsutövandet. Jag har haft nöjet att resa en del till olika länder och vad jag då har ansett vara min skyldighet som gäst där har varit att ta rätt på en del traditioner och förbud som jag av okunnighet annars kunde ”överträda” och inte minst viktigt, hur man på ett respektfullt sätt bör uppträda i det direkta mötet med de som bor i landet och vars seder det är min skyldighet att respektera. Kanske är det denna grundmurade respekt för andra människors seder och traditioner som gör att jag blir, inte bara ledsen utan rent ut förbannad när jag ser hur det svenska samhället, de svenska traditionerna och kvinnor och mäns samma värde och rättigheter i samhället, med politikernas hjälp snabbt skrotas

Jag säger gärna välkommen till de som flytt kriget, men jag gör aldrig avkall på vad jag anser vara mina rättigheter när det gäller att hålla våra traditioner vid liv, jag gör inte heller avkall på att flickor och pojkar, kvinnor och män ska behandlas lika, ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället inte heller gör jag avkall på att lagen ska gälla lika för alla som vistas eller bor i Sverige. De som inte har asylrätt i Sverige ska i princip omgående, eller åtminstone så fort det blir uppenbart att det är så, avvisas ut ur landet. Det minsta vi kan kräva är väl i alla fall ärlighet från makthavarna, att de inser att deras ovilja att vara öppen om vilka som bär skulden till mycket av våldet och kriminaliteten som blivit ett vanligt inslag i den svenska vardagen mer eller mindre per automatik läggs på ensamkommande flyktingpojkar och att makthavarnas tystnad bara gör att främlingsfientlighet och rasism verkligen får eskalera.

Inga kommentarer

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera