jan 21 2017

Jaha, så har..

Skrivet av kl. 19:26 i kategorin Allmänt

 

..han då svurit in sig som president i Amerika, Donald J Trump. Vilken människa är egentligen Trump? Är han den narcissistiska clown som man har fått intryck av? I så fall är han förmodligen den mäktigaste och tillika farligaste clownen i nuläge, möjligen i hård konkurens med Nordkoreas diktator, som nog är ett strå vasar vad det gäller narcissism men han har troligen mindre möjligheter att påverka globalt.  Vad jag har kunnat utläsa av det han har lovat Amerikas befolkning är att Amerika ska bli stort igen, att Amerika ska i det stora hela bli självförsörjande och därmed oberoende av import från vissa länder, men att detta naturligtvis påverkar exporten negativt, det har jag inte hört honom nämna med ett ord. Bidrag till miljö och human hjälp i världen är inget som ligger honom varmt om hjärtat så det bör med det snaraste avvecklas, så även delar av den inhemska välfärden, alltså Obamacare, har han väl troligen redan satt tänderna i, den ska ju ersättas av något annat, men   av vad? Vad man vet så finns det inget konkret i den vägen.  Nato-allierade här i Europa har han också synpunkter på och ser det inte självklart att Nato ska bistå i händelse av att ett Nato-land blir kränkt eller hotat av annan makt. I klartext har väl alltid annan makt varit Ryssland eller gamla Sovjet men där sitter ju en i princip lika stor narcissistisk clown, Putin, skillnaden mellan dessa två maktens clowner är Putin lömskt jobbar mer i tysthet och basunerar inte ut hur förträfflig och kompetent han är. Man får hoppas att Trump har mycket kompetenta medarbetare och medbestämmande för då Trump redan har visat att han är imponerad av Putin och smått beundrar honom så kan nog han, Trump, vara en enkel munsbit för Putin att få med på sin sida när det gäller frågor som Putin vill få igenom, för som den narcissist Trump verkar vara så är han nog ytterst mottaglig för smicker och speciellt om det kommer från någon som han beundrar.

Vad kan då vi och våra politiker bidra med, ja det vanliga, pengar. Trump hann inte ens svära in sig så stod våra politiker upp och meddelade att nu måste Sverige mobilisera andra länder för at  de och vi tillsammans måste fylla igen luckorna som uppstår när Amerika drar sig ur de olika bistånden de lovat medverka ekonomiskt till. Varför ska våra politiker alltid vara först på arenan och lova bistånd och pengar, pengar som vi uppenbarligen inte har. Varför hör man aldrig våra makthavare stå upp och säga nu ska vi fylla igen ”luckan” i sjukvården, skolan, äldrevården och omsorgen. Nej till det finns det inga pengar. Skandalerna inom den svenska så kallade välfärden börjar dugga tätt nu, vi ligger långt efter de flesta länder i Europa när det gäller sjukvård för äldre och t.ex. beskattningen av pensionen är bland den högsta i Europa om inte högst. Vi kunde för ett antal veckor sedan läsa om att BB-avdelningen i Sollefteå ska läggas ned, vilket innebär att närmaste BB-avd finns i Örnsköldsvik eller Sundsvall och dit är det ca 12 mil. Nu bor ju inte alla blivande mammor i Sollefteå så att det kan bli betydligt längre, 20 mil och ibland mer. Detta kan vara nog så spännande på sommarvägar men nu är det inte sommar året om utan åtminstone sex av årets månader är vintervägar och inte alltid nyplogade när den blivande mamman känner att nu är det dags. För att kompensera nedläggningen av BB-avd. så drar ABF igång en studiecirkel i ”bilförlossning”. Men visst måste man ställa sig frågan ”vart är vi på väg”, ja inte är det frågan om ett underhållningsprogram på tv när jag ställer den frågan även om det låter som ett skämt. Har vi inte, som enligt våra styrande är ett rikt land, råd till att i första hand täppa igen luckorna i vår egen välfärd, den välfärd som vi blivit lovad och som vi med eget ansvar och arbete jobbat ihop till, vi är troligen inte det rika land som makthavarna vill visa den övriga världen och vi är absolut inte en stormakt, vi var kanske det en gång för flera hundra år sedan, vi var ett av Europas rikare länder ett antal år efter de två krigen då vi med hjälp av en viss neutralitet inte blev indragen i det direkta kriget, men vi är i nuläge både upphunna och omåkta av ett antal länder, så varför fortsätta och se Sverige som en stormakt, är det inte dags att skaka av sig det dåliga samvetet som ”vi” drog på oss för vad vi gjorde och inte gjorde under de senaste två krigen.

Inga kommentarer

Trackback URI | Kommentarer RSS

Kommentera